Skip to navigation Skip to main content

Konkurs na przedszkole modułowe rozstrzygnięty

Konkurs na przedszkole modułowe

Nowoczesne, przestronne, a w dodatku błyskawiczne w (roz)budowie i spełniające wysokie normy jakości. Mowa o przedszkolach zaprojektowanych w ramach konkursu „Przedszkole modułowe”, zorganizowanego przez Touax we współpracy z Centrum Kultury KontenerART. 

Celem konkursu było stworzenie koncepcyjnego projektu budynku, który będzie pełnił funkcję przedszkola. Zastosowanie modułów kontenerowych ma umożliwić mobilność a także ułatwić ewentualne przekształcenie obiektu. Forma przedszkola musi być zgodna z prawem regulującym obiekty użyteczności publicznej m.in. w zakresie budynków edukacyjnych.

Cieszy nas duże zainteresowanie konkursem, w którym wzięli udział nie tylko czynni architekci, ale także studenci. Nadesłane prace uwypukliły zalety budownictwa modułowego – możliwość łatwego wpasowania obiektu do otoczenia oraz dostosowania budynku do potrzeb użytkowników przedszkola. W projektach uwzględniono również możliwość rozbudowy czy zmiany przeznaczenia budynków. Zaproponowana przez uczestników konkursu elewacja i wykończenie wprowadzają fascynujący, bajkowy element.  Z pewnością sprawi to, że zarówno najmłodsi jak i ich rodzice będą ciepło myśleć o przedszkolu.

  • Oddzwanianie
  • Wycena online
  • Znajdź oddział
  • Kontenery używane